...len Láska je skutočná...

...pociťujem silné volanie byť nápomocný hľadajúcim. Vnímam to ako svoje poslanie...

Do tohto života som sa narodil v máji 1978 v Košiciach na Slovensku. Moje civilné meno je Ronald a volajú ma Rony. Už od útleho detstva som veľmi nezapadal do tohto systému, prejavovalo sa to najmä v škôlke a neskôr aj v škole. Podľa tých, čo tomu rozumejú som vraj indigové dieťa, ktoré prišlo sem napomôcť ku zmene, ktorá je v tomto súčasnom svete tak potrebná. Aj keď podľa môjho hlbšieho vnímania je akékoľvek členenie nepodstatné, nakoľko všetci sme si vo svojej podstate rovní a pochádzame z jedného, rovnakého Zdroja.

Počas svojho života ako osoba som prežil toho mnoho, aj vzostupy aj pády. V pracovnom živote som bol dlhodobo workoholik, venoval som sa rôznym činnostiam. Bol som obchodník, ekonóm, poradca, organizátor spoločenských podujatí a mnoho ďalšieho. V materiálnej rovine života pociťujem tiež hojnosť, práve preto som nápomocný aj pre tých, ktorí to dotiahli v materiálnom svete veľmi ďaleko, ale stále niečo postrádajú. Cítia, že im niečo chýba. Niečo, čo im len samotný materiálny svet a ego dať nemôžu…

Aj keď sa mi samotné bytie vo svojej hĺbke a podstate prihováralo počas môjho života viackrát, svoje prvotné uvedomovanie si aj „niečoho iného“, hlbšieho, datujem na rok 2006. Vtedy som sa najmä vplyvom svojho vtedajšieho okolia dostal na svoj prvý kurz, ktorý som absolvoval. Jednalo sa o kurz Reiki. Neskôr som absolvoval aj rôzne ďalšie kurzy a semináre. Môj život sa začal pomaličky meniť. Hlboké oslobodenie a posun nastal u mňa vtedy, keď som sa oslobodil od všetkých vedomostí, techník a postupov, ktoré som na rôznych kurzoch a seminároch získal. Paradoxne vtedy začala prúdiť čistá Láska zo samotného Zdroja.

...nasledoval môj "pád"...

Vplyvom v tom čase nie najpríjemnejších životných udalostí, nasledoval môj „pád“. Začal sa mi rúcať môj vtedajší život. Podvedome som cítil, že to takto nemôže ísť ďalej a vtedy nastalo moje skutočné precitnutie. Bolo to v mesiaci jún 2010, kedy sa mi na dovolenke na ostrove Kréta dostala do rúk úžasná kniha, Láska sa rodí v tebe od Louise Hayovej. Vtedy nastalo u mňa toľko uvedomenia, všetko začalo do seba zapadať. Začal som bažiť po realizácii seba samého. Bolo to obdobie ako vystrihnuté z filmu.

Počas tohto obdobia som sa intenzívne venoval poznávaniu seba samého. Nie poznávaniu seba ako osoby ale ako bytosti, svojej prirodzenej, pravej podstaty. Stalo sa to mojou každodennou súčasťou. Na tejto „ceste“ ma sprevádzalo množstvo učiteľov, majstrov, guruov. Najväčšiu stopu však na mne spočiatku zanechali už spomínaná Louise L. Hayová, Shakti Gawain, Ester a Jerry Hicksovci, neskôr veľký duchovný majster Osho, ktorý bol dlho pre mňa tým jediným. Ďalej Don Miguel Ruiz, Tina Turner, Eckhart Tolle, Šrí Ramana Maharsi, Šrí Papaji. „Osobne“ som viackrát navštívil aj realizované bytosti ako je Matka Meera, kde som absolvoval väčšie množstvo Daršanov. Taktiež som sa „osobne“ zúčastnil dvoch Daršanov u Majstra Šrí Swamiho Vishwanandy. Svoje miesto v mojom srdci majú aj krásne a láskyplné bytosti z Čiech, ako je Zdeňka Pohlreich, Jaroslav Dušek, Jiří Ledvinka, Marcelka z hôr – s ktorou som sa tiež „osobne“ viackrát stretol. Tých, ktorí na mojom bytí zanechali najväčšie transformačné zmeny som pomenoval ako Sprievodcovia na mojej ceste a venujem im na tejto webovej stránke samostatnú sekciu.

Doslova s Božou pomocou som bol zakladateľom Centra Zdravia Radosť v Košiciach na Slovensku, kde som z času na čas aj ja sám viedol kurzy, liečebné podujatia a meditácie, v takom duchu, v akom uvedomení som sa v tom čase nachádzal.

Od doby svojho precitnutia pociťujem silné volanie byť nápomocný hľadajúcim, ale samozrejme nie len im. Vnímam to ako svoje poslanie. Nech robím aj čokoľvek iné, na pozadí môjho bytia tam stále aj toto vnímanie je prítomné. A ak sa náhodou tomu bránim a svoju pozornosť venujem čomukoľvek inému, vždy ma to aj tak skôr či neskôr k tomu vráti. A nie vždy je to upozornenie na pozabudnutie „príjemné“… 🙂

...môj "ďalší nekonečný posun" - k Láske, k Bohu, k Pravde, k Vesmíru, k Jednote, k samotnému Zdroju - teda k sebe samému...

Môj „ďalší nekonečný posun“ k Láske, k Bohu, k Pravde, k Vesmíru, k Jednote, k samotnému Zdroju – čo samozrejme sídli v nás a môžeme to nazvať akokoľvek len chceme, a zároveň hlboké precitnutie v uvedomení si seba samého nastalo u mňa v čase, keď ma Život priviedol k milovanému, láskyplnému Majstrovi Moojimu.

A potom… A potom mi do života prišiel za veľmi zaujímavých okolností Jiří Ledvinka. Vďaka nemu som sa oslobodil od obmedzení, ktoré som ešte mal.

O to, čo som od života dostal, o uvedomenie a poznanie sa rád podelím s každým, kto o to prejaví záujem, s kým to rezonuje, koho to priviedlo na tieto stránky, kto cíti silné volanie po zmene, po Slobode, Pravde a Láske… 🙂

Nech nás všetkých sprevádza na našej ceste len Láska, k Pravde samotnej, k poznaniu seba samého, našej skutočnej a pravej podstaty.

S nekonečnou láskou a vďakou, zo srdca 

Rony 🙂

ohm_sign_ornament_gold

...len proste buď a si šťastný...