...len proste buď a si šťastný...

Ako nás môžete podporiť

Ak by ste nás radi podporili, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľného daru na náš bankový účet alebo na našu adresu.

Naša nezisková organizácia má bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., Bratislava, Slovensko

číslo účtu: 2928897993/1100
IBAN: SK19 1100 0000 0029 2889 7993

Kontaktná adresa našej neziskovej organizácie je:
rony.love, n.o.
Prešovská cesta 47
040 22  Košice
Slovakia

ohm_sign_ornament_grey