...jen Láska je skutečná...

... pociťuji silné volání být nápomocen hledajícím. Vnímám to jako své poslání...

Do tohoto života jsem se narodil v květnu 1978 v Košicích na Slovensku. Mé civilní jméno je Ronald a říkají mi Rony. Od útlého dětství jsem příliš nezapadal do tohoto systému, což se projevovalo zejména ve školce a později ve škole. Podle těch, kteří tomu rozumí, jsem prý indigové dítě, které sem přišlo, aby pomohlo uskutečnit změnu, která je v současném světě tak potřebná. I když podle mého hlubšího vnímání je jakékoli rozdělení nepodstatné, protože všichni jsme si ve své podstatě rovni a pocházíme z jednoho, stejného Zdroje. 

Jako osoba jsem toho v životě prožil hodně, vzestupy i pády. Ve svém pracovním životě jsem byl dlouhou dobu workoholikem, který se věnoval nejrůznějším činnostem. Byl jsem podnikatelem, ekonomem, poradcem, organizátorem společenských akcí a mnoha dalšími. V materiální rovině života také pociťuji hojnost, a proto jsem nápomocen i těm, kteří to v materiálním světě dotáhli velmi daleko, ale stále něco postrádají. Cítí, že jim něco chybí. Něco, co jim jen samotný materiální svět a ego dát nemohou… Ačkoli se mi samotné bytí ve své hloubce a podstatě přimlouvalo během mého života vícekrát, své prvotní uvědomění si „něčeho jiného“, něčeho hlubšího, datuji do roku 2006. Tehdy jsem, především vlivem svého tehdejšího okolí, absolvoval svůj první kurz. Byl to kurz Reiki. Později jsem absolvoval různé další kurzy a semináře. Pomalu se můj život začal měnit. Hluboké osvobození a posun u mě nastal tehdy, když jsem se oprostil od všech znalostí, technik a praktik, které jsem získal v různých kurzech a seminářích. Paradoxně tehdy začala proudit čistá Láska ze samotného Zdroje.

...následoval můj "pád"...

Vlivem ne zrovna příjemných životních událostí v té době následoval můj „pád“. Můj tehdejší život se začal hroutit. Podvědomě jsem cítil, že to takhle nemůže jít dál, a tehdy došlo k mému skutečnému procitnutí. Bylo to v měsíci červnu 2010, kdy se mi na dovolené na ostrově Kréta dostala do rukou úžasná kniha Láska se rodí v tobě od Louise Hay. Tehdy nastalo u mě tolik uvědomění, všechno začalo do sebe zapadat. Začal jsem bažit po realizaci sebe sama. Bylo to období jako vystřižené z filmu. 

Během tohoto období jsem se intenzivně věnoval poznávání sebe sama. Ne poznáváním sebe sama jako osoby, ale jako bytosti, své přirozené, pravé podstaty. Stalo se to součástí mého každodenního života. Na této „cestě“ mě provázelo mnoho učitelů, mistrů, guruů. Největší stopu ve mně však zpočátku zanechala již zmíněná Louise L. Hay, Shakti Gawain, Ester a Jerry Hicksovi a později velký duchovní mistr Osho, který byl pro mě po dlouhou dobu tím jediným. Dále Don Miguel Ruiz, Tina Turner, Eckhart Tolle, Šrí Ramana Maharsi, Šrí Papadži. Několikrát jsem také „osobně“ navštívil realizované bytosti, jako je Matka Meera, kde jsem absolvoval větší množství Daršanů. Také jsem se „osobně“ zúčastnil dvou Daršanů u Mistra Šrí Svámího Višvanandy. Své místo v mém srdci mají také i krásné a láskyplné bytosti z Čech, jako je Zdeňka Pohlreich, Jaroslav Dušek, Jiří Ledvinka, Marcelka z hor – se kterou jsem se také několikrát „osobně“ setkal. Ty, kteří na mém bytí zanechali největší transformační změny, jsem pojmenoval jako Průvodci na mé cestě a věnuji jim samostatnou sekci na těchto stránkách. 

Doslova s Boží pomocí jsem byl zakladatelem Centra Zdraví Radost v Košicích na Slovensku, kde jsem také čas od času já sám vedl kurzy, léčebné akce a meditace v duchu uvědomení, v němž jsem se tehdy nacházel. 

Od svého probuzení cítím silné volání být nápomocen hledajícím, ale samozřejmě nejen jim. Vnímám to jako své poslání. Ať dělám cokoli jiného, v pozadí mého bytí je toto vnímání stále přítomno. A pokud se mu náhodou bráním a věnuji svou pozornost něčemu jinému, vždy mě to stejně dříve či později k tomu vrátí. A ne vždy je to upozornění na pozapomenutí „příjemné“… 🙂

...můj "další nekonečný posun" - k Lásce, k Bohu, k Pravdě, k Vesmíru, k Jednotě, k samotnému Zdroji - tedy k sobě samému...

Můj „další nekonečný posun“ k Lásce, k Bohu, k Pravdě, k Vesmíru, k Jednotě, k samotnému Zdroji – který samozřejmě sídlí v nás a můžeme ho nazývat, jak chceme, a zároveň hluboké procitnutí v uvědomění si sebe sama nastalo u mě v době, kdy mě Život přivedl k milovanému, láskyplnému Mistrovi Moojimu. 

A pak… A pak do mého života za velmi zajímavých okolností přišel Jiří Ledvinka. Díky němu jsem se osvobodil od omezení, která jsem ještě měl. 

O to, co jsem od života dostal, o uvědomění a poznání, se rád podělím s každým, kdo o to projeví zájem, s kým to rezonuje, koho to přivedlo na tyto stránky, kdo cítí silné volání po změně, po Svobodě, Pravdě a Lásce… 🙂

Ať nás všechny doprovází na naší cestě jen Láska, k Pravdě samotné, k poznání sebe sama, naší skutečné a pravé podstaty. 

S nekonečnou láskou a vděčností, ze srdce 

Rony 🙂

ohm_sign_ornament_gold

... jen prostě buď a jsi šťastný...