Ak vás už nebaví hrať stále dookola hry vašej mysle...

Meditácie, posedenia v tichosti, nasmerovania do vnútra, harmonizačné podujatia, besedy, semináre, transformačné stretnutia plné Lásky...

Ak vás už nebaví hrať stále dookola hry vašej mysle…

Ak ste už unavení hľadaním šťastia vo vonkajšom svete…

Ak ste už vyskúšali kadečo a stále sa cítite zamotaní, zmätení…

Ak chvíle opojenia, skutočného života a radosti pociťujete len po užití alkoholu, rôznych omamných látok, prípadne iných drog alebo sexu…

Ak si naozaj myslíte, že šťastní budete až vtedy, ak si nájdete dokonalého partnera alebo zmeníte toho partnera s ktorým momentálne ste k obrazu svojmu, nájdete si svoju chýbajúcu polovičku, svoju spriaznenú dušu, svoj dvojplameň, oženíte sa či vydáte, zarobíte veľa peňazí, získate to či ono, slávu a uznanie od iných…

Ak ste silne veriaci, duchovní, praktikujete nespočetné množstvo rôznych duchovných praktík, techník a stále máte pocit, že to nie je to pravé, že to pravé ešte len príde…

Ak ste absolvovali veľa rôznych seminárov, kurzov, školení, workshopov, motivačných sedení, liečení, terapií, prečítali ste enormne veľa kníh, navštívili duchovných učiteľov, guruov, rôzne silne vibračné miesta a stále máte pocit zablúdenia, máte množstvo nejasností, hľadáte tú svoju cestu, skutočnú Pravdu…

Ak sa snažíte pozitívne myslieť alebo vôbec nemyslieť, ak sa považujete za duchovného človeka, ezoterika, ale stále pociťujete, že vám niečo chýba, že to ešte stále nie je to pravé…

Alebo ak ste neustále len vo svojej mysli a o niečom takom počujete alebo čítate teraz prvýkrát…

...návrat do prirodzeného stavu, návrat do prítomnosti, harmonizačné podujatia, transformačné stretnutia v Láske...

Podľa toho, ako sa bude v tom čase prejavovať samotný Zdroj života, v takej atmosfére sa celé toto stretnutie bude uberať. Môže sa jednať o meditáciu, posedenie v tichosti, nasmerovanie do vnútra, besedu, prednášku, pri osobnom stretnutí aj o liečivý dotyk, láskyplné objatie… Vo svojej najhlbšej podstate sme všetci jedným, sme z jedného Zdroja, sme čistou Láskou a cieľom týchto podujatí je si to pripomenúť, poukázať na to, nasmerovať pozornosť na Zdroj a Božstvo v nás. Vhodná atmosféra k tomu vytvorená, je ako oheň, ktorý zapáli všetko, čo sa nachádza v jeho blízkosti.

Je jedno, či ste nábožensky založení, uznávate teda akékoľvek náboženstvo, alebo ste bez vierovyznania…

Je tiež jedno, na akej ceste sa práve nachádzate, v čo veríte, čo praktizujete…

Taktiež je jedno, v akej momentálnej fáze života sa práve nachádzate, či zažívate chvíľkové šťastie, úspech, slávu alebo naopak sa cítite nešťastní, či ste zdanlivo šťastne zaľúbení, sklamaní láskou, zatrpknutí…

Či ste vo vonkajšom svete bohatí alebo chudobní…

Či máte nekonečne veľa problémov, ste vystresovaní, chorí, znechutení, unavení zo života, deprimovaní vonkajším svetom, zamotaní vo svojej mysli, máte kolísanie nálad. Všetko vrátane počasia vám vadí…

Či máte pocit vyhorenia, cítite sa, ako keby ste mali srdce z kameňa…

Existuje niečo, čo vám môže okamžite pomôcť, niečo čo môže byť rozpoznané aj u vás, vo vnútri vášho bytia, vo vašom srdci, vo vašej pravej a skutočnej podstate. Kam môžete byť nasmerovaní, a to úplne jednoducho – presunutím pozornosti z vonkajšieho sveta do vášho vnútra, do vášho srdca, do ticha, na samotný Zdroj v nás. Čo je veľmi silne liečivé na všetkých úrovniach, čo zmení zároveň aj váš pohľad na vonkajší svet, čo zmení aj vás samotných, čo vám prinesie do života pokoj, harmóniu, radosť, hojnosť na všetkých úrovniach. Čo vám následne zmení váš každodenný život… Práve toho môžete byť teraz súčasťou aj vy.

Nejedná sa teda o klasický seminár, kurz, workshop, prednášku, besedu. Pravda a Láska, ktorá sa ukrýva vo vnútri, v srdci každej ľudskej bytosti je ako možnosť, ktorá je tu pre každého. O tomto sú tieto transformačné podujatia…

Je teda jedno, či o niečom takom čítate alebo počujete prvýkrát, či ste napríklad nikdy ešte ani nemeditovali ani nič podobné, alebo ste v danej oblasti už dlhodobo skúsenými…

Na týchto stretnutiach sú vítaní jednoducho všetci, s ktorými to rezonuje… 🙂

ohm_sign_ornament_gold

...objavte Božstvo v sebe...