...len Láska je...

...pociťujem silné volanie byť nápomocný hľadajúcim...

Narodil som sa 14. mája 1978 v Košiciach na Slovensku. Moje civilné meno je Ronald a volajú ma Rony. Už od útleho detstva som veľmi nezapadal do tohto systému, prejavovalo sa to najmä v škôlke a neskôr aj v škole. Podľa tých, čo tomu rozumejú som vraj indigové dieťa, ktoré prišlo sem napomôcť ku zmene, ktorá je v tomto súčasnom svete tak potrebná. Aj keď podľa môjho hlbšieho chápania je akékoľvek členenie nepodstatné, nakoľko všetci sme si vo svojej podstate rovní a pochádzame z jedného, rovnakého zdroja.

Počas svojho života som prežil toho mnoho, aj vzostupy aj pády. V profesionálnom živote som bol dlhodobo workoholik, venoval som sa rôznym činnostiam. Bol som obchodník, ekonóm, poradca, organizátor spoločenských podujatí a mnoho ďalšieho. V materiálnom svete sa mi darí veľmi dobre, práve preto som pripravený byť nápomocní aj pre tých, ktorí to dotiahli v materiálnej rovine života ďaleko, ale stále niečo postrádajú. Niečo, čo im len samotný materiálny svet dať nemôže…

Aj keď sa mi samotné bytie vo svojej hĺbke a podstate prihováralo počas môjho života viackrát, svoje prvotné uvedomovanie si nie len materiálneho sveta datujem na rok 2006. Vtedy som sa najmä vplyvom svojho vtedajšieho okolia dostal na svoj prvý kurz, ktorý som absolvoval. Jednalo sa o kurz Reiki. Neskôr som absolvoval aj rôzne ďalšie kurzy a semináre. Môj život sa začal pomaličky meniť. Hlboké oslobodenie a posun nastal u mňa vtedy, keď som sa oslobodil od všetkých vedomostí, ktoré som na rôznych kurzoch a seminároch získal. Paradoxne vtedy začala prúdiť čistá Láska zo samotného zdroja.

...nasledoval môj pád...

Nasledoval môj pád, vplyvom v tom čase nie najpríjemnejších životných okolností. Začal sa mi rúcať môj vtedajší život. Podvedome som cítil, že to takto nemôže ísť ďalej a vtedy nastalo moje skutočné precitnutie. Bolo to v mesiaci jún 2010, kedy sa mi na dovolenke na ostrove Kréta dostala do rúk úžasná kniha, Láska sa rodí v tebe od Louise Hayovej. Vtedy nastalo u mňa toľko uvedomenia, všetko začalo do seba zapadať. Začal som bažiť po realizácii seba samého. Bolo to obdobie ako vystrihnuté z filmu.

Počas tohto obdobia som sa intenzívne venoval poznávaniu seba samého. Nie poznávaniu seba ako osoby ale ako bytosti, svojej prirodzenej, pravej podstaty. Stalo sa to mojou každodennou súčasťou. Na tejto ceste ma sprevádzalo množstvo učiteľov, majstrov, guruov. Najväčšiu stopu však na mne spočiatku zanechali už spomínaná Louise L. Hayová, Shakti Gawain, manželia Ester a Jerry Hicksovci, neskôr veľký duchovný majster Osho, ktorý bol dlho pre mňa tým jediným, ďalej Don Miguel Ruiz, Eckhart Tolle, neskôr Šrí Ramana Maharsi, Šrí Papaji. Osobne som viackrát navštívil aj také realizované bytosti ako je Matka Meera, kde som absolvoval väčšie množstvo Daršanov. Taktiež som sa osobne zúčastnil dvoch Daršanov u Majstra Šrí Swamiho Vishwanandy. Svoje miesto v mojom srdci má aj Marcelka z hôr, láskyplná osvietená bytosť žijúca v chalúpke v horách na pomedzí Slovenska a Česka, s ktorou som sa tiež osobne stretol. Tí, čo na mojom bytí zanechali najväčšie stopy som pomenoval ako Sprievodcovia na mojej ceste a venujem im na tejto webovej stránke samostatnú sekciu.

Doslova s Božou pomocou som bol zakladateľom Centra Zdravia Radosť v Košiciach, kde som z času na čas aj ja sám viedol kurzy, liečebné podujatia a meditácie, v takom duchu, v akom stupni vedomia som sa v tom čase nachádzal ja sám.

Od doby svojho precitnutia pociťujem silné volanie byť nápomocný hľadajúcim, ale samozrejme nie len im. Nech robím aj čokoľvek iné, na pozadí môjho bytia tam stále toto volanie je. A ak sa náhodou tomu aj bránim a svoju pozornosť venujem čomukoľvek inému, vždy ma to aj tak skôr či neskôr k tomu vráti. A nie vždy je to upozornenie na pozabudnutie príjemné… 🙂

...môj konečný posun k Láske, k Bohu, k Pravde, k Vesmíru, k Jednote...

Môj konečný posun k Láske, k Bohu, k Pravde, k Vesmíru, k Jednote – nazvime to akokoľvek a zároveň hlboké moje precitnutie nastalo u mňa v čase, keď ma Život priviedol k môjmu súčasnému, milovanému, láskyplnému Majstrovi Moojimu.

O to, čo som od života dostal, čo som pochopil, o svoje uvedomenie a poznanie sa rád podelím s každým, kto o to prejaví záujem, koho to priviedlo na tieto stránky, kto sympatizuje s tým, čo je tu napísané, kto cíti silné volanie po Slobode, Pravde a Láske… 🙂

Nech nás všetkých sprevádza na našej ceste len Láska, k Láske samotnej.

S nekonečnou láskou a vďakou, zo srdca
Rony 🙂

ohm_sign_ornament_gold

...len proste buď a si šťastný...