...po prostu bądź i poznasz szczęście...

Monte Sahaja – Satsangy u mojego Mistrza Szry Mooji‘ego, 2016 – 2017 r.

źródło www.mooji.org