Találkozás az Igazsággal, Beszédek, Meditációk, Befelé figyelés, Elcsendesülés és Saját magunkra való ráeszmélés

Események

Ha már többé nem szórakoztatja a játék a saját gondolatai körül… Ha már elfáradt a külvilágban való szerencse keresésében. Ha már mindent kipróbált és még mindig elveszettnek, zavartnak érzi magát. Ha egy pillanatnyi kábultságért, a valódi élet örömeit csak az alkohol, különböző kábítószerek-, esetenként más drog fogyasztása vagy szex után érzi meg. Ha tényleg az gondolja, hogy a boldog csak akkor lehet, ha megtalálja a tökéletes partnert vagy megváltoztatja a már meglévő partnerét, megtalálja a hiányzó felét, a lelki társát, az ön ikerlángját, megnősül vagy megházasodik, sok pénzt keres, megszerzi ezt vagy azt, mások által kapott hírnevet és elismerést. Vagy ha erősen hívő, megszámlálhatatlan mennyiségű lelki gyakorlatot, technikát végez és még mindig, azaz érzése van, hogy ez nem az igazi, hogy az igazi még csak most jön. Sok különböző szemináriumot, tanfolyamot, képzést, workshopot, motivációs üléseket, gyógyításokat abszolvált, rengeteg könyvet elolvasott, meglátogatott lelki tanítókat, gurukat, különféle erősen rezonáló helyeket és még mindig elveszettnek érzi magát, sok dolog nem világos, keresi a saját útját, a valódi Igazságot. Ha igyekszik pozitívan gondolkodni vagy egyáltalán nem gondolkodni, ha spirituális beállítottságú embernek tartja magát, ezoterikusnak, de még mindig azt érzi, hogy valami hiányzik, hogy ez még nem az. Vagy ha folyamatosan a saját gondolataiban van elmerülve és ilyenről most hall vagy olvas először…

Mindnyájuknak, de nem csak önöknek kínálom a találkozást az Igazsággal, amelynek köszönhetően az Irgalom és a helyes irány megérintette a szívemet.

Nekem mindegy, hogy Ön vallásos beállítottságú, tehát elismer valamennyi vallást vagy ön hívő. Mindegy, hogy milyen úton jár most, miben hisz, mit alkalmaz. Szintén mindegy, hogy pillanatnyilag élete melyik fázisán halad keresztül, hogy megéli az apró örömöket vagy ellenkezőleg boldogtalan, avagy látszólag szerelemtől boldog, csalódott a szerelemben, keserű. Avagy a külvilágban gazdag vagy szegény. Végtelenül sok problémája van, hangulatingadozásai vannak. Mindet okol, beleértve az időjárást is. Vagy kiégve érzi magát, úgy érzi, mintha a szíve kőből lenne…

Létezik valami, ami segíthet magán, valami, ami felismerhető éppen az ön szívében, legbelül az ön lényében, az ön valódi mivoltában. Amerre irányítható – és ez teljesen egyszerű – a figyelem elvonatkoztatása a külvilágtól az ön bensőjéhez, az ön szívéhez. Ami nagyon erősen gyógyító minden szinten, ami végül megváltoztatja az ön külvilágról alkotott szemléletét, ami újra hazatéríti önt. Pontosan ez tisztulhat ki a helyes útmutatás által minden lény szívében, a találkozás a valós Igazsággal, amely a lényünk mélyében lakozik, az összes lény szívében. Részese lehet ennek most ön is. Aszerint, hogy hogyan fog az Igazság megjelenni, olyan atmoszférában fog vonulni az egész csoportos találkozás. Alakulhat egy csoportos meditáció, csendes ülésben, előadással, beszéddel, kérdések feltevésével, megtalálni azt, aki valójában kérdez, vagy az érintéssel, szeretetteljes öleléssel.

Tehát nem egy klasszikus szemináriumról, képzésről, workshopról, előadásról, beszédről van szó, amihez eddig hozzászokhattak. Nem tartom magam egy szónoknak, tanítónak, gurunak, mesternek, gyógyítónak. Csak egy vagyok önök közül, aki az Irgalom által és a helyes útmutatásnak köszönhetően megvilágosult az Igazság jegyében. A valódi Igazság, amely minden lény szívében ott lakozik. Elég csak helyes irányt venni és vele közvetlenül megismerni azt. Lelepleződhet mindenki számára, aki őszintén teljes lényével vágyik rá.  A megfelelően kialakított atmoszféra olyan, mint a tűz, ami mindent feléget, ami a közelében van. Tehát mindegy, hogy ilyenről most olvas vagy hall először, avagy azelőtt még sosem meditált vagy az adott területen már régóta tapasztalt. Én annak vagyok a híve, hogy mindannyian egyelőek vagyunk, hogy nincs közöttünk olyan, aki egyelőbb, mint mi magunk.

Mindannyian ugyanabból az erőből származunk, és mindannyian együtt alkotjuk az isteni egységet, Tudást. A létrejött lények, amelyek itt vannak vagy itt voltak közöttünk valamikor a múltban, nem különböznek tőlünk. Csupán lények, akik a szívükben élnek, az Igazságban élnek, amit felismertek, amit a szívük feltárt számukra.

Egy felvilágosult mestertől olvastam, hogy ha fel akarod fedezni az őszinteségét, bölcsességét az igaz irgalmát a te Mesterednek, kutasd az ő mestereit. A következő bölcsesség azt mondja, hogy ha diák felkészült, a tanító vagy a mester megtalálja, és addig fogja kísérni, ameddig ennek a lénynek szüksége van rá. Tehát addig, ameddig el nem jön a felismerés, hogy már semmire nincs szüksége kintről. Ha azonban az Igazság felismerésének feltárására őszintén vágyik, a mindenre képes Irgalom elvezeti a külvilágban is oda, amire szüksége van, és ami az útja során segítségére lesz.

Az én jelenlegi Mesterem végtelenül szeretetteljesen megalakult lény Sri Mooji. Őszinte köszönet ennek a megtestesülő szeretetnek, ennek a végtelenül szeretetteljes, szerető lénynek, amelyet szavakkal nem lehet kifejezni!

ohm_sign_ornament_gold

...csak egyszerűen légy boldog...