Niech Cię na Twej drodze do odkrycia

Twego prawego „siebie” prowadzi łaska.

Witamy na naszej stronie

Istotą odkrywania właściwej ścieżki jest zrelaksowanie się i powstrzymanie wyszukiwania ...

Autobiografia

Nie jestem mistrzem, nauczycielem duchownym, uzdrowicielem ani sługą Bożym. Niemniej, jestem przygotowany na dzielenie się Prawdą, którą mogłem odkryć w swoim sercu, dzięki łasce oraz prawidłowemu skierowaniu.

ohm_sign_ornament_gold

Podgląd galerii zdjęć