A Jobb Út felfedezésének lényege, hogy lazítson és megállítsa az ösvényt, hogy ...

Csak készen állok megosztani az Igazságot, amelyet az Irgalomnak és a helyes iránynak köszönhetően felismertem a szívemben.

Szlovákiában születtem Kassa városában 1978. május 5.-én. A polgári névem Ronald /Rony/. A nevem HAPPYji /ejtsd: happydzsi/ az egyik meditálásom alkalmával talált rám. A boldogságot szimbolizálja, amikor egyszerűen csak boldogok vagyunk a saját természetes, ősi, valódi állapotunkban, bárminek a feladása nélkül, csak boldogság minden külső hatás nélkül. Ez a név az élettől való személybeli szabadulásomat jelképezi és visszatérít a természetes boldogság állapotába, a saját igaz Én-be, az identitástudatom csatlakoztatása nélkül. A „ji” rövidítés a hinduizmusban egyben a szeretet, érzések, tisztelet és jóindulat kifejezésére szolgál. Bár ez a rövidítés a nevemben, a hinduizmusban használatos, a lényege mégis rajtam keresztül átruházott Szeretetben és Összetartásban rejlik, amely magába foglalja az összes teremtményt, hittől-, hitvallástól-, nemzettől-, bőrszíntől és nemtől való megkülönböztetés nélkül.

Nem számítok mesternek, lelki tanítónak, gyógyítónak még csak az Isten szolgálójának sem. Csak készen állok megosztani az Igazságot, amelyet az Irgalomnak és a helyes iránynak köszönhetően felismertem a szívemben. Megosztom ezt mindenkivel, aki érdeklődést mutat. Mindegy milyen úton halad most épp, miben hisz vagy nem hisz, ha ráhangolódott a szavaimra vagy megcéloztak a lényét, érez ezzel kapcsolatban együttérzést, éppen ezért vagyok itt Önnek, a saját igaz, létező, természetes voltomban.

A mindennapi életem során különböző tevékenységeket folytattam, voltam üzletkötő, ökonómus, tanácsadó, társadalmi események, koncertek szervezője, több cég tulajdonosa. Az anyagi világban nagyon jól alakultak a dolgaim, sok mindent megéltem. Felemelkedéseket és bukásokat egyaránt. Emberi izgalmat és csalódást is. A későbbi életkörülmények, amiket abban az időben nagyon kellemetlennek ítéltem, és amelyekkel nem volt egyszerű dűlőre jutnom, rávezettek a felismerésre, hogy az élet misztériumának muszáj tartogatnia valami mást, valami mélyebbet, erősebbet, nagyobbat, mint a materiális világ és annak mindennapi hajszolása.

A tudatosságom kezdettét nem csupán az anyagi világra datálhatom 2007-től, amikor elkezdtem az első tanfolyamaimat abszolválni.

A tudatosságom kezdettét nem csupán az anyagi világra datálhatom 2007-től, amikor elkezdtem az első tanfolyamaimat abszolválni. Elsősorban gyógyító tanfolyamokat végeztem, mint amilyenek például a Reiki különböző fokozatai, Angyaltanfolyamok, Aktív lelki terápiák és hasonlók. Egy időben szintén figyelmet fordítottam a Feng Shui tanulmányozására is. A jelenben azonban semmit sem használok abból, amit a múltban megtanultam, ami leírhatatlanul óriási felszabadulást nyújtott a megszerzett tudás mennyisége alól. A valódi felébredésem 2010-re datálnám, amikor feleszméltem a Louise L. Hay által írott könyv elolvasása után. Abban az időben elkezdtem erős késztetést érezni minden lény iránt, akik a saját útjukat járják segítséget kutatva, amelyre szükségük van. Szó szerint Isten segítségével megépítettem egy gyógyító-meditációs centrumot, amely Az Egészség és Öröm nevet kapta, mely Szlovákiában, Kassa városában a mai napig működik. A központban korábban különböző gyógyítók tevékenykedtek, rendszeresen jógaoktatások folytak, meditációk, illetve masszázsok valósultak meg. Jó magam szintén meditációkat, tanfolyamokat és szemináriumokat, illetve rendszeres gyógyítási rendezvényeket tartottam.

Ebben az időszakban intenzíven megismertem önmagam. A saját magam megismerése nem, mint személy, hanem mint egy lény a saját természetes, igaz mivoltában. Az életem mindennapi alkotó elemévé vált. Az utamon sok tanító kísért, mesterek, guruk. A legnagyobb nyomot azonban eleinte a már említett Louise L. Hay hagyott bennem, Shakti Gawain, a házaspár Ester és Jerry Hicksov, később a nagy lelki mester Osho, aki sokáig számomra az egyetlen volt, majd Don Miguel Ruiz, Eckhart Tolle, később Srí Ramana Maharsi, Srí Papaji. Személyesen többször meglátogattam több olyan megvalósult lényt, mint Meera Anya, ahol nagyobb tételű Darshant abszolváltam. Úgyszintén személyesen részt vettem két Darshanon Srí Swam Vishwanandy Mesternél. A szívemben helyet foglal Marcelka a hegyekből, szeretettel teli, felvilágosult lélek, aki egy kunyhóban él a hegyekben a Szlovák- Cseh határ mentén, akivel szintén személyesen találkoztam.

Akkor is ha a munka saját magunkban történik, különböző könyvek amelyeket olvastam – és kicsit sem volt kevés – a találkozások szeretetteljes lényekkel, leírhatatlanul erősek, észrevehető nyomokat hagytak bennem, sosem voltam már olyan, mint azelőtt, ugyanakkor valamikor elveszettnek éreztem magam, máskor megint zavartságot éreztem a külvilági technika iránt, amelyet gyakran különböző Mesterek ajánlottak, melyek segítségül kellett volna, hogy szolgáljanak számomra. Gyakran azonban nem azt éreztem, hogy ez pontosan az, amire szükségem van, amit keresek, mindig valamit kerestem és gyakran magam sem tudtam mit is keresek pontosan….

Valóban jelentős megmozdulás saját magam felé, tehát a saját bensőm irányába, a szívembe, az igaz isteni Énemben akkor keletkezett, amikor a Szeretet elvezetett a jelenbéli Mesteremhez, a szeretett Srí Moojimuhoz. Áldás volt számomra, hogy többszörösen a személyes jelenlétében lehettem a Sastang ideje alatt Portugáliában, a helyen ami Monte Sahajaként ismert, ahol ez a Mester az ő Sangjával él. Ez egy nagyon erősen rezonáló, szeretetteljes és csendes hely, szerető lényekkel, akik az ő megszentelt jelenükben élnek. Egy gyönyörű hely a természet lágy ölén, kellőképpen távol a civilizációtól. Ez egy hely, ahol minden lénynek, akinek szíve, sorsa, intuíciója, irgalma (nevezzük is bárhogyan) idevezeti, éreznie kell, hogy végérvényesen is hazatért. Annyi szeretet, de azaz igazi feltételnélküli, mindenkit, mindent beleértve…

Minden lény, aki megérzi az ő jelenlétét és közvetlenül irányul a bensőjéhez, a szívéhez, az ő igaz mivoltához, az isteni mivoltához, aki az igaz Énhez, a jelenéhez kapcsolódik.

Az én jelenlegi Mesterem, tehát Srí Mooji valóban szeretetteljes lény, Felvilágosultan élő Mester. Az ő tanítása egyszerű. Habár az a szó, hogy tanítás nem éppen a helyes szó arra, hogy kellőképpen tükrözze az ő Szeretetét, az útmutatás erejét, az Igazság átadását, Bölcsességét és Irgalmát. Minden lény, aki megérzi az ő jelenlétét és közvetlenül irányul a bensőjéhez, a szívéhez, az ő igaz mivoltához, az isteni mivoltához, aki az igaz Énhez, a jelenéhez kapcsolódik. A végelláthatatlan gyakorlatok, tanítások, önmegtagadás, praktizálások, elhúzódó és gyakran teljesen fölösleges filozofálások hosszadalmas gyakorlása nélkül. Közvetlenül irányul a szívünkbe, oda ahol valóban ott vagyunk, a mi egyetlen természetes állapotunkban. Ez az Áldás, ez a Darshan Irgalma rám is rám talált a Monte Sahajánál tett látogatásom során Sastangnál az én Srí Mooji Mesteremnél 2016 augusztusában.

Ez az irányzat az Igazságról, amelyet a szívembe szívtam fel, az igazi lényem középpontjában, az igazi valódi Énben, most szívesen megosztom mindenkivel, akit megérintenek szavaim, akit megszólítanak, aki ezzel rezonanciát érez a bensőjében, aki szimpatizál ezzel, ami itt átadásra kerül, akinek szeretne valami tenni a saját életével, kilépni a boldogtalanságából, kiszabadulni a mindennapok tömkelegéből, a folyamatosan ismétlődő eseményekből…

Sok út van, bárhová el lehet jutni közvetlenül vagy különböző kerülőkkel, tévutakon, újra megtalálva talán az igazi helyes utat. Ha már elege lett a mindig új utak kereséséből, ha már elfáradt a technikák tucatjától, utasításokból, tilalmakból, különböző metódusok, bonyolult technikák gyakorlásából, tanulásból, filozófiákból, akkor pontosan ez az út az Ön igazi, valódi útja, amelyet már régóta keresett. Még akkor is, ha az igazi út megtálalásának lényege megpihenni és abbahagyni az út keresését… 🙂

Kívánom, hogy az Ön útját kövesse az Irgalom az igazi Énje megjelenésével, az Ön valódi, igazi, isteni, szeretetteljes mivoltában.

Végtelen szeretettel, tisztelettel és szívből szóló köszönettel

HAPPYji

ohm_sign_ornament_gold

...csak egyszerűen légy boldog...