...len proste buď a si šťastný...

Kontaktné údaje • rony.love, n.o.,
  Prešovská cesta 47,
  040 22  Košice, Slovakia
  e-mail: love@rony.love
 • IČO: 45 739 706
 • +421 907 877 877
 • Facebook: Rony.love
 • Youtube:
 • Instagram: rony.love.official
 • Bankové spojenie:
  Tatra banka, a.s., Bratislava, Slovensko
  číslo účtu: 2928897993/1100
  IBAN: SK19 1100 0000 0029 2889 7993

...len proste buď a si šťastný...